วัฒนธรรมบริษัท

วัฒนธรรมบริษัท

วิสัยทัศน์องค์กร

วิญญาณผู้คน

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก

เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชน รับใช้ประชาชน

วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

สู่การเป็นบริษัทไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภารกิจขององค์กร

ภารกิจขององค์กร

เพื่อมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก

จิตวิญญาณแห่งองค์กร

จิตวิญญาณแห่งองค์กร

ความสามัคคี การทำงานหนัก การบุกเบิก และนวัตกรรม

เป้าหมายองค์กร

เป้าหมายองค์กร

เพื่อสร้างแบรนด์ระดับชาติระดับโลกและสร้างองค์กรชั้นนำ 500 ของโลก

แกนวัฒนธรรม

แกนวัฒนธรรม

วงนอกและจตุรัสด้านใน ต่ำคีย์และมีพลัง

คำสาบานของประชาชน

คำสาบานของประชาชน

เราต้องพากเพียรในการเรียนรู้และทำงานหนักเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรักแบรนด์เราต้องรวมตัวกันและทำงานอย่างหนัก บุกเบิกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนให้บริการประชาชน

P

ผู้คน ผู้คน ลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้า

E

การสำรวจ นวัตกรรม การสำรวจที่ไม่มีที่สิ้นสุด และนวัตกรรมอันเป็นนิรันดร์

O

โอกาส โอกาส โอกาส คว้าโอกาสไว้เสมอ ทุกคนมีโอกาส

P

ความสมบูรณ์แบบอันสมบูรณ์ ความเป็นเลิศ การก้าวข้ามตนเอง การแสวงหาความเป็นเลิศ

L

การเรียนรู้ การแบ่งปัน การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

E

ความคาดหวัง วิสัยทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งมั่นเพื่ออุดมคติ!